Welcome to Neft Oil Web page

Сертификати

Ръководството на „Нефт Ойл“ ЕООД счита, че единственият и безспорен начин за развитие и просперитет на Дружеството, в условията на конкурентна пазарна среда, е поддържането на високо качество на предлаганите услуги, на основата на спазването на утвърдените международни стандарти, с цел постигане на най-висока степен на удовлетвореност на своите клиенти.

Стремежът на Ръководството и персоналът на Дружеството е да отговарят на все по-нарастващите изисквания на своите клиенти, като разработват за тях индивидуални пакети от логистични услуги, с високо качество, безопасни за здравето и околната среда, и отговарящи на всички нормативни изисквания и правилата на добрата практика.

„Нефт Ойл“ ЕООД се стреми към икономически растеж с грижа за околната среда, здравето и безопасността при работа, като поддържа висококвалифициран персонал за осъществяване на дейностите, включени в предмета на дейност на Дружеството.

Внедрената в „Нефт Ойл“ ЕООД интегрирана система за управление по качество, околна среда, здраве и безопасност обхваща всички дейности, извършвани от дружеството: комплексно логистично обслужване на клиенти; спедиторски услуги; товаро – разтоварни дейности; организация и изпълнение на транспортни услуги; извършване на дейности и услуги като превозвач на товари, корабен агент и складодържател; управление на обществени митнически складове тип „А”; представителство пред митническите органи.

Интегрираната система за управление се прилага за всички структурни звена на дружеството, в това число: офис Варна, складова база Тополи, офис Шумен, офис Търговище, офис Бургас.

От 08.03.2016 г. „Нефт Ойл“ ЕООД е Одобрен Икономически Оператор.

Придобитият комбиниран сертификат (Опростени митнически процедури / сигурност и безопасност) дава на компанията следните предимства:

Основни предимства:

 • По – лесно допускане до опростени митнически процедури;
 • Предварително уведомяване;
 • Намален набор от данни за обобщените декларации за въвеждане или напускане;
 • Намален физически и документен контрол;
 • Обработка на пратки с предимство, ако са избрани за контрол;
 • Избор на място за контрол;

Възможни непреки предимства:

 • Намалени кражби и загуби;
 • По-малко забавени пратки;
 • Подобрено планиране;
 • Подобрено обслужване на клиентите;
 • Подобрена лоялност на клиентите;
 • Подобрена ангажираност на служителите;
 • Намалени инциденти със сигурността и безопасността;
 • По-ниски разходи за проверки за доставчиците и повишено сътрудничество;
 • Намалена престъпност и вандализъм;
 • Подобрена сигурност и комуникация между партньорите във веригата за доставки.