Мисия:

Изграждането и поддържането на дългосрочни бизнес взаимоотношения на доверие и сътрудничество е главен приоритет на „Нефт Ойл“ ЕООД.

В ежедневната си работа винаги се ръководим от интересите на нашите клиенти и защитаваме тези интереси чрез добросъвестна и качествена работа, съчетана с креативност и екипност.