Welcome to Neft Oil Web page

Услуги

Предмет на дейност

Спедиторски услуги

– Въздушна спедиция

– Автомобилна спедиция

– Железопътна спедиция

– Морска спедиция

– Мултимодални и комбинирани транспортни решения

Извършване на дейности и услуги като превозвач на товари
Транспортиране на тежки и извънгабаритни товари
Складиране

– Стоки свободно обръщение warehouse.pdf

– Стоки под митнически контрол

Митническо оформяне
Корабно агентиране
Пристанищни услуги

– Стифадоринг

– Контрол и управление на процеса по товарене/разтоварване/ претоварване на товари на/от -плавателни съдове

Консултиране
Services