Welcome to Neft Oil Web page

Изграждане на заводи за стъкло – пълно транспортно и логистично обезпечаване

Описание:

Производствена линия за стъкло – през пристанище Варна Запад (България) до Търговище (България)

Описание на товара:

Камери за производствена линия за стъкло – 15 колета
(извънгабаритен товар) / 465 тона

Период на изпълнение:

Октомври 2012